Подобрена ARMS система за рязане по контур

Подобрена ARMS (Advanced Registration Mark Sensing система) за по-добра производителност при рязане по контур

 

ARMS_6.0_system Вградена ARMS 6.0 (Advanced Registration Mark Sensing система).
Лесно и точно рязане по контур, използвайки Cutting master 4 и др.
Позволява по-добра производителност при POP, стикери и мострени опаковки.

ARMS Copy Функция

След като информацията е изпратена първия път тя може да бъде копирана множество пъти без да е необходимо PC.  В FCX2000 серията, се сканират първите четири маркера от първия лист и после само първия маркер от следващите листа. Това увеличава производителността и като намалява времето за сканиране на маркерите.

Матрично рязане на листа (ако са по-малки от работния плот)
Graphtec_FCX2000_optical_read
Серийно рязане на копия чрез зареждане на листа (ако покриват по-голямата част от работния плот)

Graphtec_multiple_copies

Рязане/Биговане от обратната страна (Reverse) чрез ARMS

Рязането и биговането на отпечатани медии е възможно и от обратната страна. Това предотвратява възможността от надраскване или повреда на отпечатъците. И премахва опасността от „спукване“ на биговете при сгъване. Операцията рязане от обратната страна е лесна посредством използването на Cutting Master 4 или Graphtec Pro Studio софтуерите при FCX2000 серията режещи маси.  Graphtec_FCX2000_Advanced_creasing

Разширена зона за рязане

Тази функция разширява зоната за рязане отвъд пределите на заключеното между регистрационните маркери пространство. По този начин се оптимизира пълноценно медията, намаляват се фирите и се увеличава общата производствена ефективност. Спомага и за намаляване на отпадъчния материал, което е добре и за екологичния отпечатък на производителя.  Graphtec_FCX2000_Expanded_Contour_Cutting

Работа със стандартна маркировка за рязане по ножове /CROP марки/

Рязането по контур може да се осъществява с отпечатване на стандартната за индустрията маркировка за нож. Не е необходимо допълнително добавяне на специални маркери от страна на софтуера. Операцията е лесна, информацията за ножовете просто се въвежда в Cutting Master 4 софтуера.  Crop_marks

Реверсивни /негативни/ маркери за рязане по контур на специализирани медии

Оптичният четец, вграден в режещата карета на Graphtec масите разчита маркерите, когато има достатъчен контраст между тях и медията за рязане. Типични примери са бели маркери върху черен фон и черни върху бял. Негативното отпечатване на маркери, обаче спомага за безпроблемното им прочитане дори и на медии с бляскава, отразителна или много гланцова повърхност.  Negatve_marks