Graphtec > Продукти > Imaging продукти > Консумативи > Ножчета и държачи

Ножчета и държачи

Видове ножчета и приложенията им

Graphtec предлага висококачествени ножчета подходящи за рязане на различни типове фолиа и специализирани медии.

Вид Ъгъл Диаметър Приложение Съвместими модели плотери
CE6000 Plus FC8600 FC4500 FCX2000
CB09UB 45° φ0.9 мм Стандартно ножче за рязане на PVC и текстилни фолиа. Подходящо за рязане на фолиа с дебелина до 0.25 мм. Издържа около 4000 линейни метра x x x x
CB09UB-K60
60° φ0.9 мм Специализирано ножче за рязане на фолиа за затъмняване на стъкла (Window Tint Film) и други тънки фолиа с дебелина до 0.25 мм x x
CB15U
45° φ1.5 мм Стандартно ножче за рязане на твърди и по дебели медии с дебелина между 0.25 мм. и 0.5 мм. x x x x
CB15U-K20
20° φ1.5 мм Специализирано ножче за рязане на пясъкоструйна гума. x x
CB15U-K30
30° φ1.5 мм Специализирано ножче за рязане на твърди медии с дебелина между 0.25 мм. и 0.5 мм, както
на малки и детайлни обекти в ламинати с дебелина до 0.25 мм.
x x x x
CB15UA
45° φ1.5 мм Специализирано ножче за рязане на светлоотразително фолио за пътни знаци и други твърди медии. x x x
CB15UA-K30
30° φ1.5 мм x x x

Ножчета и съответстващи държачи за тях

Ножче Съответстващ държач
Диаметър Вид PHP33-CB09N-HS
с вградена пружинка
PHP35-CB09-HS
с вградена пружинка
PHP33-CB15N-HS
с вградена пружинка
PHP35-CB15-HS
с вградена пружинка
0.9 мм. CB09UB
x x
CB09UB-K60
x x
1.5 мм. CB15U-5
x x
CB15U-K20
(с пружинка)
x x
CB15U-K30*2
x x
CB15UA-5
x x
CB15UA-K30
x x

*1: Трябва да се махне пружинката
*2: Подходящи за рязане на твърди фолиа с дебелина между 0.25 мм. и 0.5 мм. и рязане на малки и детайлни обекти в ламинати с дебелина до 0.25 мм.

Препоръчителни настройки за рязане на малки и детайлни обекти

Модел Настройките се въвеждат през контролния панел на машината или в софтуера за управление Cutting Master 3
Инструмент Офсет Натиск Скорост Ускорение
CE6000 Plus*3 OTHER *4 +31 10 – 14 30 или по-малка 2
FC8600 CB15U-K30 +2 10 – 14 30 или по-малка 4
FC4500 15UK30 +2 10 – 14 30 или по-малка 3
FCX2000 CB15U-K30 0 10 – 14 30 или по-малка 3

*3:The CE6000-40/60/120 only.
*4:При серията CE6000, CB15U-K30 не може да бъде избран като инструмент. Моля, изберете [OTHER] и въведете останалите настройки, както е описано по-горе в табличката.