Graphtec > Продукти > Imaging продукти > Режещи маси > FCX2000

FCX2000

graphtec_fcx2000_header

Graphtec FCX2000 плоско режещите плотери с два работни инструмента – ножче и биговащ инструмент, са перфектно решение за рязане на картони, мукава, магнитно фолио и производство на прототипи и малки серии опаковки.
Серията предлага 3 модела режещи маси с 2 вида захващане на материалите за рязане – вакуумно и електростатично.
Режещите маси са най-доброто решение за производство на мостри, къси тиражи и персонализирани бройки опаковки от по-дебели хартиени или картонени материали, без да е необходимо използването на шанци. Специализираният софтуер на Graphtec намалява времето за производство и оптимизира на фирите. Добавената офлайн (USB) функция позволява на потребителите с различно ниво на познаване на плотерът лесно да работят с него.
За разлика от ролните плотери, плоските имат възможнос за рязане на материали без подложка, с малка дебелина и твърдост. Graphtec произвежда две основни серии FC4500 и FCX2000, като всяка от тях има по няколко модела като размери и модификации.
Graphtec демонстрира уникална технология и know-how за процеса на рязане, които са концентрирани за максимализиране на възможностите за рязане на „по-груби” материали. Като част от тези усилия бяха разработени сериите FC4500 и FCX2000.

Размери и методи за задържане на материалите